تماس با ما

دفتر مركزی: خیابان فاطمی خیابان شهید علیزاده(5) كوی مرجان پلاك 1

تلفن:88968890

فاكس: 88976494

فروشگاه: خیابان فتحی شقاقی. روبروی داروخانه سبز. پلاك 41

تلفن:88712228

Email: saberinpub1@yahoo.com

Web site: www.saberinbooks.ir

telegram.me/saberinbooks

instagram:saberinpublication